โปรแกรมคำนวณราคา

งบประมาณ:
    บาท
จำนวน:
ข้อความ
Express
0.66 THB/ ต่อ SMS *
 • จำนวน 1,818 ข้อความ
 • ราคา 1,200 บาท
 • ไม่จำกัด ระยะเวลาใช้งาน
 • กำหนดชื่อผู้ส่งได้ 11 ตัวอักษร
Campaign
0.55 THB/ ต่อ SMS *
 • จำนวน 9,090 ข้อความ
 • ราคา 5,000 บาท
 • ไม่จำกัด ระยะเวลาใช้งาน
 • กำหนดชื่อผู้ส่งได้ 11 ตัวอักษร
Business
0.49 THB/ ต่อ SMS *
 • จำนวน 30,612 ข้อความ
 • ราคา 15,000 บาท
 • ไม่จำกัด ระยะเวลาใช้งาน
 • กำหนดชื่อผู้ส่งได้ 11 ตัวอักษร
Enterprise **
0.43 THB/ ต่อ SMS *
 • ส่งได้ 69,767 ข้อความ
 • ราคา 30,000 บาท
 • ไม่จำกัด ระยะเวลาใช้งาน
 • กำหนดชื่อผู้ส่งได้ 11 ตัวอักษร
หมายเหตุ
 • ค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • * เครือข่าย TOT3G และ AIS อัตราค่าบริการ 0.77 บาทต่อข้อความทุกแพ็คเกจ