แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ SMS กับทาง RushSMS.com แล้ว ท่านสามารถ แจ้งการชำระเงินให้กับทาง RushSMS โดยการอัพโหลดสลิปการโอน และตรวจทาน Username เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ มาพร้อมกับสลิปการโอนเงิน

(png, jpg, jpeg, bmp, gif)