คู่มือการใช้งาน

วิธีการเข้าสู่ระบบ หรือ Login


1. คลิกเข้าสู่ระบบจากหน้าเว็บไซต์ rushsms.com หรือ ไปที่ http://login.rushsms.com/
2. จากนั้นจะปรากฎหน้า Login ดังภาพด้านล่าง
3. กรอก username และ password จากนั้นกดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ระบบ