ทดลองใช้งาน

ทดลองใช้งาน RushSMS เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการให้บริการที่เหนือกว่า กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับ Tester ID สำหรับทดลองส่ง SMS 10 ครั้งฟรี * !!

หมายเหตุ
  • * Tester ID สามารถทดสอบส่ง SMS ไปยังผู้รับ ได้ IP Address ละ 2 ครั้ง
  • ** บริษัทขอสงวนสิทธิ์การระงับการให้บริการ Tester ID โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า