ตัวอย่างตามลักษณะธุรกิจ

ความหลากหลายของสื่อประชาสัมพันธ์อาจเป็นปัญหาในการเข้าถึงผู้บริโภค การเลือกใช้สื่อที่เข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นหัวใจหลักในการประชาสัมพันธ์ และ RushSMS ก็เป็นช่องทางหนึ่ง ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศ ทุกวัย ใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่า และสามารถสร้างสรรค์ข้อความได้อย่างเต็มที่

โรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงเรียนกวดวิชา

 • สามารถ แจ้งสถิติการลาหยุดเรียน มาสาย ให้ผู้ปกครองทราบโดยตรง
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน และแจ้งผลสอบแก่นักเรียน

สถาบันทางการเงิน, ธนาคาร

 • แจ้งผลการอนุมัติวงเงิน ผลการทำธุรกรรมต่างๆ ยอดการชำระบัตรเครดิต
 • ส่งรหัส OTP (One-TimePassword) ไปยังลูกค้าเพื่อยืนยันก่อนการทำธุรกรรม
 • เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นของทางธนาคาร

โรงพยาบาล สถานีอนามัยชุมชน

 • แจ้งเตือนเวลานัดพบแพทย์ การเตรียมตัวก่อนมาพบแพทย์
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงพยาบาล สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ
 • เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ได้ผล

หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในองค์กร
 • แจ้งเตือนการนัดหมาย บริการ หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหน่วยงานแก่ประชาชน

ธุรกิจ E-Commerce และร้านค้าออนไลน์

 • แจ้งข้อความยืนยันการโอนเงิน, การส่งสินค้า
 • แจ้งสินค้าใหม่ และโปรโมชั่นต่างๆ

ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าทั่วไป

 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โปรโมชั่น และส่วนลดต่างๆ ให้ลูกค้า
 • แจ้งการนัดหมายสัมมนา การประชุมใหญ่ เหตุฉุกเฉินภายใน